วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

พระรอดยอ้นยุค 1300 ปี


เปิดจองแล้วนะครับ พระรอดย้อนยุค พิธีการสร้างและเผาแบบโบราณ พิธีใหญ่ สร้างพียง 84000 องค์เท่านั้น พระรอดย้อนยุค 1300 ปี แม่แบบเป็นพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่ เครื่องราชฯ ดีกรี ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ ที่งานประกวดพระเครื่องฯ ที่คุรุสภา ปี ๒๕๕๑ และได้รับเกียรติโชว์ในงานสยามมิวเซี่ยม พระราชวังท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๔ 


มวลสารในการสร้างพระรอด
  • ชิ้นส่วนพระรอดที่หักชำรุด บริจาคโดย อ. อัครเดช กฤษณดิลก 
  • เศษชิ้นส่วนวัตถุโบราณที่ขุดได้ที่วัดมหาวันและวัดจามเทวี
  • มวลสารศักดิ์สิทธิ์ ของครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน อธิฐานจิตมอบให้

อธิฐานจิตมวลสารการสร้าง
อธิฐานจิตมวลสารในการสร้างโดยพระคณาจารย์โดยมี พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ,พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๗,พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,พระเทพมังคลาจารย์ รองคณะจังหวัดเชียงใหม่,พระครูพิศาลธรรมนิเทศน์ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน จ.ลำพูน, ครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน,พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

ครูบาแสงหล้า วัดพระธาตุสายเมืองท่าขี้เหล็ก พม่า, พระอาจารย์ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่,ครูบาเทือง วัดบ้านเด่น แม่แตง จ.เชียงใหม่, ครูบาธรรม วัดพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน, ครูบาน้อย วัดศีดอนมูล สารภี จ.เชียงใหม่, พระครูบูรยากรวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดพันเตา, พระครูสุนทร ขันติรัตน์ วัดศรีเกิด จ.เชียงใหม่, พระศรีธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง, ครูบาสามแสง พระธาตุสายเมืองสิบสองปันนา พร้อมทั้งพิธีขออนุญาตในการจัดสร้างที่อนุสารีย์พระแม่จามเทวี ที่วัดจามเทวี 


ท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดการสั่งจองได้เลยครับ


ประธานที่ปรึกษาการจัดสร้าง
 พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์. ผบช.ภ.๕. พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน คณะผู้ดาเนินการจัดสร้าง พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน ประธานจัดสร้าง อ. อัครเดช กฤษณดิลก รองประธานจัดสร้าง พ.ต.อ.อัยยรัช กมลรัตนา ผกก.สภอ.บ้านธิ / เลขา
สถานที่ปลุกเสก
วันที่  11 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ. วัดพระสิงห์ ฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษา พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.5, พล.อ.ต.เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน ประธานดำเนินการ,อ.อรรคเดช กฤษณะดิลก ,พ.ต.อ. อัยยรัช กมลรัตนา ผกก.สภ.บ้านธิ เลขาฯ ร่วมพิธี


คลิ้ปปลุกเสกพระรอดที่อุโบสถวัดมหาวัน
วันที่ 15  เมษายน 2559 เวลา 19.09 น. ณ. วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี พระเทพปัญญาโมรี เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นองค์ประธาน นำโดย พล.อ.ต.เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน,พ.ต.อ.อัยยรัช กมลรัตนา ผกก.สภ.บ้านธิ,อ.อรรคเดช กฤษณะดิลก ร่วมพิธิ


สถานที่อธิฐานจิตมวลสารในการสร้าง วัดพันเตา อ.เมือง จ. เชียงใหม่


"ฤกษ์ เป็น ศรี อธิฐานจิตปลุกเสก ปี ๒๕๕๙ เริ่มปลุกเสก วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ใครทำการใดปีนี้ก็เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า การงาน โชคลาภ เงินทองพันเท่าทวีคูณ ตามเคล็ดวัดพันเตา แคล้วคลาด ปลอดภัย คงกระพันชาตรี"

วัตถุประสงค์ในการสร้าง
  • บูรณะวัดสำคัญ ๔ มุมเมืองของจังหวัดลำพูน และพระธาตุดอยงุ้ม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
  • บูรณะซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์พระรอดมหาวัน จ.ลำพูน
  • จัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองลำพูน
  • สนับสนุนกองทุนผู้สูงวัยชุมชนมหาวัน